Pazar demek, yeni haftaya yeni kararlarla başlamak demek…

Sunday means, starting the new week with new decisions…